Category: Meeting, Date: 2011-08-15 16:11:02 Go Back
ค่ายเยาวชน ปตท. รักษ์ทะเลไทย ครั้งที่ 6
ชวนน้อง 5 จังหวัดภาคใต้ ร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชน ปตท. รักษ์ทะเลไทย ครั้งที่ 6" กลับมาอีกครั้งกับค่ายเยาวชนรักษ์ทะเลไทย ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "ปฏิบัติการกู้ภัยปะการังฟอกขาว" โดยโครงการ BRT และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ใน 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี สงขลา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และระนอง ร่วมเป็นหนึ่งให้เยาวชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยการส่งแนวคิดโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวด ในหัวข้อ ปฏิบัติการกู้ภัยปะการังฟอกขาว ติดตามรายละเอียด และส่งโครงงานได้ที่ https://sites.google.com/site/pttsealover6th/home ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 สิงหาคม นี้