Category: Meeting, Date: 2012-03-24 17:29:10 Go Back
การแสดงนิทรรศการ Thai Science Biodiversity ในงาน NAC2012
Thai Science Biodiversity ออกบูธจัดแสดงนิทรรศการในงานประชุมวิชาการประจำปี 2555 สวทช. หรือ NAC2012 "รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2555 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยจัดแสดงโซนที่ 4: นิทรรศการงานวิจัยและพัฒนา ในหัวข้อฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ