Category: Meeting, Date: 2012-07-10 11:07:35 Go Back
Do the World's Smallest Flies Decapitate Ants?
วารสารสมาคมกีฏวิทยาอเมริกา ระบุพบแมลงวันตัวเล็กที่สุดในโลกในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยแมลงพันธุ์จิ๋วนี้มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าEuryplatea nanaknihaliเป็นแมลงวันสีเทามี ขนาดเล็กกว่าแมลงวันทั่วไป 15 เท่า หรือเล็กกว่าเมล็ดข้าวเปลือก 5 เท่า จึงไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์เท่านั้น ในรายงานยังกล่าว่าแมลงวันชนิดนี้อาจดำรงชีพอยู่ได้โดยการ “ฆ่าตัดหัว” สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดอื่น เช่น มด แล้วจึงเข้าไปอาศัยและวางไข่ภายในร่างไร้วิญญาณเหล่านั้น
http://www.entsoc.org/press-releases/do-worlds-smallest-flies-decapitate-ants